Պայմաններ եւ դրույթներ

Պայմաններ եւ դրույթներ

Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Վերջին թարմացումը՝ 2023 թվականի հունվարի 12
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս պայմաններն ու պայմանները՝ նախքան մեր ծառայությունն օգտագործելը:

Մեկնաբանություն

Այն բառերը, որոնց սկզբնական տառը գրված է մեծատառով, ունեն իմաստներ, որոնք սահմանվում են հետևյալ պայմաններով. Հետևյալ սահմանումները պետք է ունենան նույն նշանակությունը՝ անկախ նրանից՝ եզակի, թե հոգնակի։

Սահմանում