ՄԵՐ ՏԵՍԼԻՔԸ

Մեր տեսլականն է փոխակերպել իրավական դաշտը՝ իրավական տեղեկատվությունն ու ռեսուրսները դարձնելով ավելի մատչելի, մատչելի և հասկանալի բոլորի համար: Մենք կարծում ենք, որ իրավական համակարգը չպետք է լինի վախեցնող, բարդ կամ բացառիկ ընտրյալների համար:

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նպաստել արդարադատության մատչելիությանը` տրամադրելով մատչելի և արդյունավետ իրավական գործիքներ և ռեսուրսներ, ինչպես նաև օգտատերերին տրամադրել ճշգրիտ, արդի և հուսալի իրավական տեղեկատվություն և ռեսուրսներ:

ՄԵՐ ԴԵՊՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ